Zeewolde

Windpark Zeewolde

In het zuidelijke deel van de Flevopolder wordt hard gewerkt aan een nieuw windmolenpark. Save Traffic Nederland is er bij!

De Windcombinatie Dura Vermeer / GMB is in oktober 2019 gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Tussen grofweg Zeewolde - Almere - A27 en de Knardijk worden parkwegen uitgegraven, geasfalteerd en ingericht. Daarbij is de Windcombinatie ook aan de slag gegaan met de funderingen van de 91 nieuw te bouwen windmolens. Van den Heuvel uit Heesch legt ondertussen de stroomkabels aan, waarmee de nieuwe windmolens hun groene energie uiteindelijk kunnen afvoeren.

Al deze werkzaamheden sluiten ook aan op de bestaande (provinciale) wegen. Save Traffic Nederland zorgt voor juiste, passende en vakspecifieke verkeersmaatregelen op en om het Windpark. Tot medio 2022 zijn we er nog te vinden!