Kampen

N307 Roggebot

In 2021 is de Combinatie Roggebot (Mobilis, Van Gelder en Van den Herik) begonnen met het project N307 Roggebot tussen Kampen en Dronten. Save Traffic Nederland is vanaf het allereerste begin betrokken bij de verkeersmaatregelen.

De Combinatie maakt in ruim 3 jaar tijd een nieuwe rijbaan en een nieuw viaduct over het Drontermeer, ter vervanging van de huidige ophaalbrug en rotonde. Het nieuwe viaduct komt fors hoger boven het water ter liggen, waardoor deze minder vaak open hoeft voor de scheepvaart, en dus minder files zal veroorzaken dan de huidige brug.

In het voorjaar van 2021 zijn de voorbereidende werkzaamheden begonnen, voornamelijk buiten het verkeer. In de zomer van dat jaar is de N306 Drontermeerdijk afgesloten, het verkeer wordt nu middels de (definitieve) parallelweg naar een tijdelijke VRI geleid waarmee de aansluiting op de N307 wordt gehandhaafd. Op de plek van de oude rijbaan wordt nu het nieuwe viaduct gebouwd.

In het najaar van 2021 is er een bypass aangelegd op het Overijsselse deel van de N307, het verkeer rijdt nu al gedeeltelijk over de nieuwe, definitieve rijbaan. Het complete pakket van verkeersmaatregelen inclusief verlichting is van A tot Z uitgevoerd door Save Traffic Nederland.

... en daar zijn we trots op!